Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2018
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Aj napriek Vaším šedinám, vždy budete pre nás jediní ....


Október patrí predovšetkým naším seniorom - babkám, dedkom, starenkám a starkým, tetám a ujom... Staroba je pre nás všetkých prirodzenou etapou životnej púte a jej príchod nemôžeme zastaviť. Jediné, čo môžeme urobiť je : spríjemniť si ju. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Pri tejto príležitosti sme aj tento rok pripravili pre našich starších spoluobčanov malé posedenie v jedálni PPD Jacovce. Úvodným slovom sa obyvateľom obce prihovoril starosta, ktorý nám všetkým pripomenul, že úcta k starším ľuďom by mala byť prirodzenou súčasťou nášho života, mala by byť spontánna a nenásilná. Starší ľudia si ju zaslúžia, pretože vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré odovzdávajú nám, mladším. Všetci raz budeme starí. Prejavujme im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život.

Potom sa pridali so svojim s láskou pripraveným programom detičky z materskej škôlky, žiaci zo ZŠ a deti z eRko klubu. Veselými pesničkami, básničkami, tancami a scénkami vyčarili radostnú iskričku v oku a úsmev na nejednej tvári našich spoluobčanov.

Na záver programu vystúpil vzácny hosť – Martin Jakubec, ktorému sa podarilo rozospievať, ale aj roztancovať všetkých prítomných. V tejto príjemnej a veselej atmosfére si každý vychutnal pripravené malé občerstvenie a darček v podobe dáždnikov, ktoré boli zakúpené s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja. V neskorých popoludňajších hodinách sa starkí a starké príjemne unavení, ale určite spokojní, rozišli do svojich domovov.