Mikuláš so svojimi anjelsko - čertovskými pomocníkmi neobišli Jacovce ani tento rok. V pondelok 3.decembra doniesli pre naše detičky koše plné mikulášských dobrôt
a rozsvietili vianočný stromček pred kostolom Božieho milosrdenstva. Deťom urobili radosť na originálnom voze.Také sane, aké má trojica Mikuláš, anjel a čert, veru ešte nikto nevidel ! Pri rozdávaní mikulášskych nádielok hrala zo saní krásna vianočná hudba a čo robil čert ? Hľadal neposlušné deti, ktoré chcel vziať zo sebou. No keďže v Jacovciach máme samé poslušné detičky, veru nenašiel nikoho. Všetky deti postupne Mikuláš s anjelom odmenili sladkosťami. Tí smelí škôlkári a školáci, ktorí počas celého roku poslúchali a nebáli sa čerta, sa spoločne so Svätým Mikulášom odfotili.Čas pokročil a Svätý Mikuláš s anjelikom a čertom sa museli rozlúčiť, lebo na nich čakali detičky aj v iných obciach. My sa však už teraz všetci tešíme na budúci rok, pretože Mikuláš, anjelik a čert sa u nás cítili dobre a prisľúbili, že s košom plným dobrôt, prídu aj o rok.

ZB.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg 51.jpg

52.jpg