Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 10.1.2017, skoro ráno, sa vydali deti z Jacoviec v sprievode animátorov DN, p. starostu a p. farára do Bratislavy. Napriek mrazivému počasiu boli cesty prejazdné a tak sme sa veľmi rýchlo a bezpečne dostali na miesto určenia. Ešte pred vstupom do prezidentského paláca si kolednícke skupiny z Podhorian, Brezna a taktiež z Jacoviec zopakovali svoj program, zoradili sa, prezliekli do oblečenia, v ktorom reprezentovali východ, stred a západ Slovenska. Takto pripravení a vyzbrojení hudobnými nástrojmi, dobrou náladou a najmä plní očakávaní sme prešli bránou prezidentského paláca, ktorú nám otvorili obrovským kľúčom ako z rozprávky.

Po povinnej bezpečnostnej kontrole, sme vyšli po červenom koberci schodišťom až do sály, kde nás zajali prvé objektívy kamier a fotoaparátov. S napätím sme očakávali príchod p. prezidenta, ktorý vošiel v sprievode hudby a za salutovania čestnej stráže. Ako prvý dostal slovo Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, ktorý vo svojom príhovore poďakoval za prijatie koledníkov, predstavil ako a komu pomôžu vykoledované peniaze z tohtoročného 22.ročníka DN a na záver poprial p. prezidentovi všetko dobré v Novom roku, aby jeho kroky boli v mene všetkých občanov roku 2017 požehnané.

Potom koledníci zakoledovali p. prezidentovi, ktorý si so záujmom vypočul piesne a vinše všetkých troch koledníckych skupiniek. Nasledoval príhovor prezidenta, v ktorom ocenil , že naše deti ukazujú dobrú, modernú stránku nášho Slovenska, že dokážu myslieť na ľudí inej farby pleti, iného náboženstva, poďakoval im za to, že dobro zo Slovenska poputuje ďalej. Potom jednotlivé skupiny odovzdali dary p. prezidentovi. Za obec Jacovce p. starosta odovzdal vyrezávaný „Jacovský Betlehem" s anjelom držiacim gajdy, ako symbol našej obce.

Nasledovalo fotenie koledníckych skupín s p. prezidentom, po ktorom sa p. prezident prihováral deťom, živo sa zaujímal i o koledovanie u nás, či betlehem a hudobné nástroje našich koledníkov.

Pre všetkých zúčastnených bolo stretnutie s p. prezidentom obrovským a nezabudnuteľným zážitkom, umocneným honosnou zlatou výzdobou sály, či záujmom médií o zážitky deti z koledovania, ako i o ich motiváciu koledovať.

Plní dojmov sme opúšťali prezidentský palác a po poslednej fotke na nádvorí s vojakom čestnej stráže už nasledovala len cesta domov. Sme veľmi radi a vďační za túto možnosť - po 19.rokoch koledovania - koledovať p. prezidentovi a reprezentovať tak i našu obec.

Skupina z Jacoviec je v strede :
Zadný rad : Patrik Švec, Adam Krajčír, Jaroslav Božik, Ľuboš Martíny , Martina Tomanová (zobcová flauta), stred : Andrej Kiska, Janka Bošanská, Rebeka Ölvecká, Ema Beláková (priečna flauta), predný rad : Samuel Kmeť (harmonika), Barbora Ölvecká (ukulele), Tamara Kotruchová, Emma Molnárová, Ema Bošanská.

( Kto by mal záujem vedieť viac, môže si pozrieť v archíve RTVS Správy zo dňa 10.1.2017 či Správy na TV LUX, alebo
fotky na foto.tkkbs.sk )