Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Príchod každého nového človiečika na svet je dôležitou udalosťou. Naša obec vyjadruje radosť, záujem a starostlivosť o vývin a život nových občanov aj tým, že pripravuje slávnosť privítania detí do života obce.

V sobotu, dňa 11. februára 2017, sme na pôde obecného úradu privítali deti, ktoré sa narodili v roku 2016, aby sme ich slávnostne privítali v našej obci a rodičom popriali veľa šťastia a úspechov pri výchove. V úvode slávnosti vystúpili žiačky zo základnej školy so svojím programom a potom sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Jaroslav Božik. Vo svojom príhovore pripomenul, že dieťa je najkrajším kvetom lásky, rodičov zaväzuje vytrvať pri ňom a vychovať z malého človiečika skutočne veľkého človeka. Najväčším životným úspechom rodiča je, aby dieťa bolo zdravé, silné, aby prežilo radostné detstvo. Potom rodičom detí poprial veľa šťastia, rodinnej pohody a trpezlivosti pri výchove ich dieťaťa. Rodičom detí odovzdal pán starosta pamätný list, kvet a malý darček. Pre spomienku na túto chvíľu sa rodičia detí podpísali do pamätnej knihy obce.


Na záver ešte raz želáme rodičom a ich „drobcom" veľa zdravia, lásky, porozumenia a drahocenného rodinného tepla.