Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale aj tradícií, ktoré sa vo väčšine obcí zachovávajú dodnes. Sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. V utorok 28. februára 2017 sa aj v našej obci uskutočnilo v jedálni PPD Jacovce tradičné fašiangové posedenie, spojené s pochovávaním basy. Pozvanie starostu obce a členov komisie kultúry a športu prijali nielen obyvatelia našej obce, ale aj občania z okolia.

Na úvod posedenia sa prítomným prihovoril starosta obce Jaroslav Božik, ktorý všetkým poprial príjemnú zábavu.

Veselú atmosféru navodili svojim fašiangovým pásmom členovia Klubu dôchodcov. Naši seniori majú za sebou už nie jedny fašiangy a dobre vedia, čo sa patrí.

V šatni sa preobliekli za rozmanité fašiangové masky, ale aj do krásnych krojov.

V ich podaní nechýbali typické žartovné piesne, doplnené o fašiangové vinše a prekáračky. Všetkým prítomným predviedli aj tradičné pochovávanie basy. Veršovačky, reči, želania i piesne boli o tom, s kým a s akými predstavami sa basa lúči. Miništrant niesol „jednodňovému farárovi" sväteničku a kňaz kropil všetko, čo sa dalo. Nechýbali samozrejme ani plačky, ktoré nás svojím vytrvalým a prenikavým kvílením takmer rozplakali.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na niekoľkotýždňovej príprave a perfektnej realizácií celého fašiangového programu.

Pre prítomných bolo pripravené aj chutné pohostenie – šišky, ktoré nielenže pekne vyzerali, ale aj výborne chutili. Dospelí si mohli dopriať pohár vínka , ale všetci si mohli zaspievať alebo aj zatancovať na tanečnom parkete a tak spoločne s nami prežiť fašiangovú veselicu.

Rozlúčili sme sa s basou, dozneli fašiangové piesne, skončili sa tancovačky a dojedli všetky fašiangové dobroty a začína sa obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou. 

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg 51.jpg

52.jpg 53.jpg 54.jpg

55.jpg 56.jpg 57.jpg

58.jpg 59.jpg 60.jpg

61.jpg 62.jpg 63.jpg

64.jpg