Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Obdobie fašiangov, to nie je len čas plesovej sezóny, ale aj tradícií, ktoré sa vo väčšine obcí zachovávajú dodnes. Sú symbolom veselosti, zábavy a hodovania. V utorok 28. februára 2017 sa aj v našej obci uskutočnilo v jedálni PPD Jacovce tradičné fašiangové posedenie, spojené s pochovávaním basy. Pozvanie starostu obce a členov komisie kultúry a športu prijali nielen obyvatelia našej obce, ale aj občania z okolia.

Na úvod posedenia sa prítomným prihovoril starosta obce Jaroslav Božik, ktorý všetkým poprial príjemnú zábavu.

Veselú atmosféru navodili svojim fašiangovým pásmom členovia Klubu dôchodcov. Naši seniori majú za sebou už nie jedny fašiangy a dobre vedia, čo sa patrí.

V šatni sa preobliekli za rozmanité fašiangové masky, ale aj do krásnych krojov.

V ich podaní nechýbali typické žartovné piesne, doplnené o fašiangové vinše a prekáračky. Všetkým prítomným predviedli aj tradičné pochovávanie basy. Veršovačky, reči, želania i piesne boli o tom, s kým a s akými predstavami sa basa lúči. Miništrant niesol „jednodňovému farárovi" sväteničku a kňaz kropil všetko, čo sa dalo. Nechýbali samozrejme ani plačky, ktoré nás svojím vytrvalým a prenikavým kvílením takmer rozplakali.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na niekoľkotýždňovej príprave a perfektnej realizácií celého fašiangového programu.

Pre prítomných bolo pripravené aj chutné pohostenie – šišky, ktoré nielenže pekne vyzerali, ale aj výborne chutili. Dospelí si mohli dopriať pohár vínka , ale všetci si mohli zaspievať alebo aj zatancovať na tanečnom parkete a tak spoločne s nami prežiť fašiangovú veselicu.

Rozlúčili sme sa s basou, dozneli fašiangové piesne, skončili sa tancovačky a dojedli všetky fašiangové dobroty a začína sa obdobie štyridsaťdňového pôstu pred najväčšími kresťanskými sviatkami cirkevného roka - Veľkou nocou.