Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Oslava Dňa učiteľov

 

Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenín pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. V tento deň máme vzácnu príležitosť pripomenúť si prácu pedagógov, ktorých poslaním je vzdelávať, vychovávať a formovať novú generáciu a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu od všetkých úctu a poďakovanie. V našej obci už tradične tento sviatok oslavujeme v priestoroch zasadačky obecného úradu . Pozvanie starostu obce na malé posedenie dňa 31. marca 2017 prijali nielen súčasní, ale aj bývalí pedagogickí pracovníci, ktorí už svoju pedagogickú činnosť síce nevykonávajú, ale naše spomienky na nich a úcta k ich práci v našej pamäti zostali.

Na úvod sa k prítomným pedagógom prihovoril starosta obce. Vo svojom príhovore vyzdvihol hlavne skutočnosť, že dobrý učiteľ , to nie je povolanie na pár rokov, to je poslanie na celý život. Veď byť dobrým pedagógom znamená zasvätiť a v dobrom slova zmysle obetovať svoj život deťom, žiakom, škole. Všetci si spomíname na pani učiteľku, pána učiteľa, ktorí nás s láskou trpezlivo učili čítať, písať, pomáhali vnikať do tajov matematiky, naučili nás spievať, športovať a tak nám otvárali cestu k poznávaniu aby sa z nás stali múdri a vzdelaní ľudia.

Po príhovore pána starostu posedenie pokračovalo malým pohostením a voľnou debatou medzi všetkými prítomnými.

K slávnostnej atmosfére prispela svojim programom aj hudobná skupina pod vedením pána Chovanca a prišiel aj kúzelník ...