Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

V tomto roku sa konal už XI. ročník Jacovskej varešky – súťaž vo varení gulášu. Do súťaže sa prihlásilo 18 družstiev nielen z Jacoviec, ale aj z blízkeho okolia. Súťaž začala o 13,00 hod. slávnostným zahájením starostom obce. Hneď na úvod varenia predseda poroty určil, čo všetko bude porota hodnotiť : prípravu, konzistenciu gulášu, farbu, chuť a vôňu, ale nezabudol pripomenúť, že víťazom sa môže stať iba jedno družstvo. Varilo sa do 17,00 hodiny. Vďaka peknému počasiu gulášom rozvoniavala celá dedina. Pri varení vládla príjemná priateľská atmosféra, aj keď si družstvá svoje recepty na guláš neprezradili. Vôňa prilákala množstvo divákov a ochutnávačov jednotlivých gulášov a tak sa guláše postupne míňali. Keď sa blížila 17- tá hodina, každé družstvo prinieslo vzorku svojho gulášu a porota bodovala a snažila sa určiť konečné poradie. Členovia poroty mali veru ťažkú úlohu, aby z dobrých gulášov vybrali ten najlepší. Ich rozhodnutie bolo nasledovné : Víťazom XI. ročníka Jacovskej varešky sa stalo družstvo BABINEC z Tesár, druhé miesto získalo družstvo pod názvom DUO PADE a na treťom mieste sa umiestnili súťažiaci s názvom BORCI. 

Už počas varenia gulášov začalo športové popoludnie pre deti a rodičov pod názvom : Rád športuješ ? Nebuď sám, pridaj sa k nám ! O 15,30 hod. sa do športových súťaží postupne prihlasovali malí aj veľkí. Deti na jednotlivých stanovištiach plnili rôzne úlohy: strieľali lukom do terča, triafali do basketbalového koša,liezli do tunela, zahrali si detský golf, švihadlom preskákali takmer polovicu ihriska, zahrali si človeče, malí sa hopsali na loptách a poníkoch, do sýtosti sa vyšantili v skákacom hrade, povozili sa v detskej manéži na rôznych zvieratkách, tí väčší sa zase mohli povoziť na ozajstných koníkoch. Po skončení súťažných disciplín boli deti odmenené balíčkom, ktorí obsahoval nielen sladkosti, ale aj drobné odmeny, ktoré sme zakúpili vďaka finančnej dotácií z Nitrianskeho samosprávneho kraja. 

Tohtoročný XI. ročník Jacovskej varešky, ako aj športové popoludnie máme teda s úspechom za sebou a už sa určite mnohí z nás tešia na ďalšie akcie, ktoré pripraví komisia kultúry a športu pri obecnom zastupiteľstve v Jacovciach.