Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

V sobotu 15. júla 2017 sa Obec Jacovce spolupodieľala na organizovaní celookresnej Vatry zvrchovanosti z príležitosti 25-teho výročia prijatia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Ďalšími spoluorganizátormi boli okresná rada SNS v Topoľčanoch a miestna organizácia SNS v Jacovciach.

V dopoludňajších hodinách starosta obce Jacovce s niekoľkými spoluobčanmi pripravili areál futbalového ihriska na večernú slávnosť. Pripravili drevo na vatru a zabezpečili varenie gulášu, ktorý pripravovali členovia SNS z Topoľčian. Slávnosť sa začala futbalovým priateľským zápasom medzi domácimi TJ Družstevník Jacovce a hosťami z TJ Slovan Bojná. Po jeho skončení sa pripravili miesta na sedenie pre občanova vyzdobila tribúna.

Slávnostný program začal privítaním hostí a občanov. Nasledovala štátna hymna, potom slávnostné príhovory starostu obce J. Božika, JUDr. K. Gerháta, Ing. J. Tomana, E. Šatana a predsedu okresnej rady SNS P. Urbanca. Potom sa zúčastnení presunuli na druhú stranu ihriska, kde bola slávnostne zapálená vatra zvrchovanosti. Občania sa potom mohli hostiť na chutnom guláši a zabaviť pri kultúrnom programe, ktorý zabezpečovali Klub dôchodcov v Jacovciach, žiaci našej ZŠ v spolupráci s p. učiteľkou Mgr. E. Polonskou a speváčka Maja Velšicová z Bratislavy.

Nakoľko bolo ideálne počasie, spomienková akcia sa vydarila a po 22.00 hodine sa spokojní občania a pozvaní hostia rozchádzali do svojich domovov.

Mgr. Marian Kišac