Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2017
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 10.12. 2017 o 16.00 hod. sa v priestoroch telocvične základnej školy začali prípravy na príchod Mikuláša. Rozžiarené detské očká netrpezlivo očakávali, či príde a či donesie so sebou aj nejaké sladkosti. Veľký krik detí, ktoré z plných hrdiel kričali jeho meno, ho nakoniec privolal a deti so zatajeným dychom sledovali, čo bude nasledovať. Mikuláš, v sprievode čertov a anjelika, vstúpil do telocvične. Malé aj veľké deti, rodičia i starí rodičia ich privítali veľkým potleskom. Ako prvé privítali Mikuláša pásmom básničiek a pesničiek tí najmenší - detičky z materskej školy. Všetky deti sa snažili a keď ešte aj pani učiteľky trošičku pomohli, tak to zvládli na jednotku. Mikuláša svojim krátkym programom privítali aj deti zo základnej školy. Nechýbal ani krátky príhovor starostu obce. Radosť, očakávanie, ale aj prekvapenie, to všetko sme mohli čítať z tváričiek detí, ktoré prišli v hojnom počte. Mikuláš so sebou priniesol veľa sladkých balíčkov, ktoré pomocou svojich pomocníkov rozdal všetkým deťom za pekný program, ktorý pre neho a jeho pomocníkov pripravili. Veľa detí si nebojácne prišlo pre balíček a zarecitovali aj básničku, ale pri pohľade na čertov, zabudli skoro všetko. Mikulášovi všetky deti svorne tvrdili, že poslúchajú ( no veď Mikuláš aj tak o všetkých nemusí všetko vedieť ☺ ).Tí smelí škôlkari a školáci, ktorí sa nebáli čertov, sa spoločne odfotili a budú mať krásnu spomienku na jeho príchod. Veríme, že sa mu medzi nami páčilo a o rok príde s plným košom sladkosti zase ....