V poslednú januárovú sobotu - 30.1.2016 sa uskutočnil už VII. ročník mariášového turnaja o pohár starostu Obce Jacovce. Turnaj získava nielen na popularite, ale aj na kvalite. Postupne sa z roka na rok prihlasuje viac účastníkov. V začiatkoch sme hrali za tromi stolmi, neskôr už za štyrmi. Posledné dva ročníky to však už bolo päť stolov, teda 15 účastníkov. Zdá sa, že v budúcom roku bude potrebné zvýšiť počet hráčov, pretože sa prihlasuje viac záujemcov, ako sme očakávali. V tomto ročníku sa darilo pánovi Štefanovi Trochanovi z Bojnej, ktorý sa stal víťazom turnaja. Druhé miesto získal starosta Obce Lipovník pán Dušan Turčan. Až na 3. a 4. mieste sa umiestnili jacovčania. Na treťom mieste skončil pán Jozef Mikuláš a na štvrtom Vladimír Herda. Turnaj začína byť zaujímavý aj pre sponzorov z jacovských firiem, pretože v tomto roníku sme vďaka ich sponzorským darom mohli odmeniť všetkých účastníkov turnaja vecnými cenami.

Už teraz sa teším na ďalší ročník – organizátor turnaja Emil Šatan

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg