Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari. Fašiangové posedenie už tradične prestavuje jednu z najobľúbenejších akcií v našej obci, spojenú s veselým programom, spevom fašiangových piesní a samozrejme tancom. V tomto roku sme zmenili miesto konania tejto akcie a posedenie sme pripravili v priestoroch zariadenia sociálnych služieb Sv. Marty dňa 6.februára 2016. Na úvod starosta obce p. Jaroslav Božik privítal všetkých prítomných občanov, pani riaditeľku, ale aj klientov zariadenia. Ľudové zvyky a tradície, ktoré sa viažu k fašiangovému obdobiu a pohrebný obrad predviedla Folklórna skupina Ilusanka z Malých Bedzian. Samotný obrad – pochovávanie basy v sebe ukrýva aj symboliku – lúčenie sa so zimou, ukončenie fašiangových zábav a prípravu na pôstne obdobie pred Veľkou nocou. Členovia folklórneho súboru boli prestrojení za farára, kostolníka, smrtku, cigánky a plačúce ženy a svojimi piesňami, žalospevmi a scénkami uskutočnili „Rozlúčku s veselou basou“. Do sprievodu sa pridal pestrofarebný sprievod plný najrôznejších masiek - ružový zajačik, bezdomovec, červený šašo, kravička Milka, kuchárka, vodník, tehotný šašo, kohút, pekná slečna, ale aj jacovskí hrobári. Tieto fašiangové masky sa najprv prítomným predstavili a potom, podľa fašiangových zvyklostí, s veľkou dávkou recesie a so všetkým, čo k tomu patrí, sa aj za ich účasti uskutočnilo pochovanie basy. Príjemným spestrením posedenia boli krátke scénky, ktoré počas prestávok pripravili členovia klubu dôchodcov.

Dozneli fašiangové žartovné piesne, skončili sa tancovačky všetkých vekových kategórií, vychutnali sme si výborné fánky, dopili vínko a rozlúčili sme sa s basou. Od nápadu zorganizovať zábavu až po jej realizáciu neprešlo veľa času, no aj napriek tomu to bola veľmi vydarená akcia. Účasť bola veľká a sála, mimochodom veľmi pekne vyzdobená, bola takmer plná. Zrealizovať akciu takéhoto typu nie je jednoduché, je za tým veľa práce, ochoty a úsilia ľudí ochotných pomôcť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a veríme, že naozaj bolo veselo.

0.JPG 01.JPG 02.JPG

03.JPG 04.JPG 05.JPG

06.JPG 08.JPG 09.JPG

10.JPG 11.JPG 12.JPG

13.JPG 14.JPG 15.JPG

16.JPG 17.JPG 18.JPG

19.JPG 20.JPG 21.JPG

22.JPG 23.JPG 24.JPG

25.JPG 26.JPG 27.JPG

28.JPG 29.JPG 30.JPG

31.JPG 32.JPG 33.JPG

34.JPG 35.JPG 36.JPG

37.JPG 38.JPG 39.JPG

40.JPG 41.JPG 42.JPG

43.JPG 44.JPG 45.JPG

46.JPG 47.JPG 48.JPG

49.JPG 50.JPG 51.JPG

52.JPG 53.JPG 54.JPG

55.JPG 56.JPG 57.JPG

58.JPG 59.JPG 60.JPG

61.JPG 62.JPG 63.JPG

64.JPG 65.JPG 66.JPG

67.JPG 68.JPG 69.JPG

70.JPG 71.JPG 72.JPG

73.JPG 74.JPG 75.JPG

76.JPG 77.JPG 78.JPG

79.JPG 80.JPG