Dňa 28. marca si pripomíname Deň učiteľov. Tento deň je spätý s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa, učiteľa národov, reformátora svetového významu – Jána Amosa Komenského. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej obci. Dňa 1.4.2016 si starosta obce pozval všetkých pedagogických pracovníkov do zasadačky obecného úradu na malé posedenie. Vo svojom príhovore všetkým prítomným zablahoželal a zároveň vyjadril uznanie za ich pedagogické majstrovstvo, nevyčerpateľný pracovný entuziazmus a úprimný vzťah k deťom. Zároveň im poprial do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobného šťastia a životného optimizmu a nech sa im aj naďalej darí šíriť vôkol seba radosť a nech odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností a poznatkov. Vieme, že práca učiteľa si veľa vyžaduje, je náročná, hlavne po psychickej stránke. Nezaobíde sa bez lásky k deťom, trpezlivosti, nervov, individuálneho prístupu k žiakom, neustáleho vzdelávania sa, pasovania sa s problémami každodenného života. Práca učiteľa je životné poslanie a oceniť ich prácu často vieme až po rokoch, v dospelosti .... 

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg