Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2016
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 28. marca si pripomíname Deň učiteľov. Tento deň je spätý s dňom narodenia pedagóga a mysliteľa, učiteľa národov, reformátora svetového významu – Jána Amosa Komenského. Tento sviatok sme si pripomenuli aj v našej obci. Dňa 1.4.2016 si starosta obce pozval všetkých pedagogických pracovníkov do zasadačky obecného úradu na malé posedenie. Vo svojom príhovore všetkým prítomným zablahoželal a zároveň vyjadril uznanie za ich pedagogické majstrovstvo, nevyčerpateľný pracovný entuziazmus a úprimný vzťah k deťom. Zároveň im poprial do ďalších rokov pevné zdravie, veľa osobného šťastia a životného optimizmu a nech sa im aj naďalej darí šíriť vôkol seba radosť a nech odovzdávajú našim deťom množstvo vedomostí, skúseností a poznatkov. Vieme, že práca učiteľa si veľa vyžaduje, je náročná, hlavne po psychickej stránke. Nezaobíde sa bez lásky k deťom, trpezlivosti, nervov, individuálneho prístupu k žiakom, neustáleho vzdelávania sa, pasovania sa s problémami každodenného života. Práca učiteľa je životné poslanie a oceniť ich prácu často vieme až po rokoch, v dospelosti ....