Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes. Stavia sa zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny, alebo hlavného námestia. Vždy je to 30.apríla. Aj v našej obci sa táto pekná tradícia zachovala. Už pred 17.00 hod. sa začali pomaly schádzať zvedaví občania na námestie pred predajňou COOP Jednoty, kde už na nich čakal pripravený strom. Nechýbali ani žiaci a žiačky zo ZŠ s MŠ, ktorí pre všetkých pripravili pekný kultúrny program. Po programe dievčatá vyzdobili pripravený strom farebnými stužkami. Strom bol pripravený a tak sa mohlo začať so stavaním.

Postaviť strom však zostalo na pleciach chlapov. Aj mládenci sa kdesi zabudli a tak sa museli chytiť roboty aj tí vekom starší. Ale všetko dopadlo tak ako malo a jacovský máj už krásne stojí. Potom sa podávalo osvedčené občerstvenie – osúchy, slané paličky a dobré vínko. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť a tešíme sa na ďalšie kultúrne akcie, ktoré obec pripraví v budúcnosti.

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 009.jpg

010.jpg 011.jpg 012.jpg

013.jpg 014.jpg 015.jpg

016.jpg 017.jpg 018.jpg

019.jpg 020.jpg 021.jpg

022.jpg 023.jpg 024.jpg

025.jpg 026.jpg 027.jpg

028.jpg 029.jpg 030.jpg

031.jpg 032.jpg 033.jpg

034.jpg 035.jpg 036.jpg

037.jpg 038.jpg 039.jpg

040.jpg 041.jpg 042.jpg

043.jpg 044.jpg 045.jpg

046.jpg 047.jpg 048.jpg

049.jpg 050.jpg 051.jpg

052.jpg 053.jpg 054.jpg

055.jpg 056.jpg 057.jpg

058.jpg 059.jpg 060.jpg

061.jpg 062.jpg 063.jpg

064.jpg 065.jpg 066.jpg

067.jpg 068.jpg 069.jpg

070.jpg