Dňa 6.5.2016 sme si aj v našej obci pripomenuli 71. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Z tohto dôvodu občania obce prišli pri Pomník padlých hrdinov, aby vzdali úctu všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k porážke fašizmu a nacizmu. Poklonili sa pre pamiatkou obetí druhej svetovej vojny a položili veniec. Všetkým, ktorí si našli čas a prišli na toto pietne stretnutie, patrí prejav uznania a vďaky.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg