Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším smerovali kroky pozvaných seniorov našej obce dňa 15.10.2016 do jedálne PPD Jacovce na slávnostné posedenie. Na úvod starosta obce vo svojom príhovore poďakoval všetkým prítomným za vykonanú prácu, poprial, aby všetky dni ich ďalšieho života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou. Potom nasledoval pestrý kultúrny program, v ktorom postupne predviedli svoje zručnosti deti z materskej škôlky, eRka a základnej školy. Po skončení programu všetci prítomní prevzali z rúk pána starostu drobný darček. Pripravené bolo malé občerstvenie , zákusky, pagáčiky, ale aj ovocie. Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú zážitky možno zo svojich mladých liet. Nebolo našou snahou pripomenúť pozvaným ich vek, ale poďakovať sa im za prácu, ktorú vykonávali a viacerí z nich ešte aj teraz vykonávajú v prospech obce. Veríme, že aj v budúcom roku sa všetci stretneme a možno ešte vo väčšom počte .

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg 41.jpg 42.jpg

43.jpg 44.jpg 45.jpg

46.jpg 47.jpg 48.jpg

49.jpg 50.jpg 51.jpg

52.jpg 53.jpg 54.jpg

55.jpg 56.jpg 57.jpg

58.jpg 59.jpg 60.jpg

61.jpg 62.jpg 63.jpg

64.jpg 65.jpg 66.jpg

67.jpg 68.jpg 69.jpg

70.jpg 71.jpg 72.jpg

73.jpg 74.jpg 75.jpg

76.jpg 77.jpg 78.jpg

79.jpg