Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2016
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším smerovali kroky pozvaných seniorov našej obce dňa 15.10.2016 do jedálne PPD Jacovce na slávnostné posedenie. Na úvod starosta obce vo svojom príhovore poďakoval všetkým prítomným za vykonanú prácu, poprial, aby všetky dni ich ďalšieho života boli naplnené zdravím, šťastím a spokojnosťou. Potom nasledoval pestrý kultúrny program, v ktorom postupne predviedli svoje zručnosti deti z materskej škôlky, eRka a základnej školy. Po skončení programu všetci prítomní prevzali z rúk pána starostu drobný darček. Pripravené bolo malé občerstvenie , zákusky, pagáčiky, ale aj ovocie. Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou, rozoberajú zážitky možno zo svojich mladých liet. Nebolo našou snahou pripomenúť pozvaným ich vek, ale poďakovať sa im za prácu, ktorú vykonávali a viacerí z nich ešte aj teraz vykonávajú v prospech obce. Veríme, že aj v budúcom roku sa všetci stretneme a možno ešte vo väčšom počte .