Výbor klubu dôchodcov v Jacovciach usporiadal dňa 29. decembra 2016 vianočné posedenie pre svojich členov s bohatým kultúrnym programom a pohostením. Medzi sebou privítali aj vzácnych hostí : starostu Obce Jacovce s manželkou a vdp. pána farára. K dobrej nálade prispela hudobná skupina pod vedením Rudolfa Chovanca a harmonikár Ľ. Ryban. Vyvrcholením programu bola zábavná tombola, v ktorej všetci prítomní vyhrávali drobné ceny a rady do ďalšieho života. Po bohatej večeri posedenie pokračovalo pri zábave a tanci. Na záver si všetci prítomní seniori popriali veľa zdravia do roku 2017 , aby sa mohli ešte veľakrát stretnúť a uskutočniť viac akcií, ako v roku 2016.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg