Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2016
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Výbor klubu dôchodcov v Jacovciach usporiadal dňa 29. decembra 2016 vianočné posedenie pre svojich členov s bohatým kultúrnym programom a pohostením. Medzi sebou privítali aj vzácnych hostí : starostu Obce Jacovce s manželkou a vdp. pána farára. K dobrej nálade prispela hudobná skupina pod vedením Rudolfa Chovanca a harmonikár Ľ. Ryban. Vyvrcholením programu bola zábavná tombola, v ktorej všetci prítomní vyhrávali drobné ceny a rady do ďalšieho života. Po bohatej večeri posedenie pokračovalo pri zábave a tanci. Na záver si všetci prítomní seniori popriali veľa zdravia do roku 2017 , aby sa mohli ešte veľakrát stretnúť a uskutočniť viac akcií, ako v roku 2016.