Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 2.1.2015 v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach. Predsedkyňa miestnej volebnej komisie informovala o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o výsledku volieb starostu obce.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

23.jpg 24.jpg 26.jpg

27.jpg 28.jpg 29.jpg

30.jpg 31.jpg