Dňa 31.1.2015 sa v priestoroch Účelového zariadenia TJ Družstevník Jacovce uskutočnil už VI. ročník mariášového turnaja o pohár starostu Obce Jacovce, ktorý získava čoraz väčšiu popularitu medzi vyznávačmi mariášovej hry. Na tomto ročníku sa zúčastnilo 15 účastníkov, z ktorých sa najviac darilo starostovi Obce Lipovník Dušanovi Turčanovi, ktorý v celkovom bodovom umiestnení skončil na prvom mieste a odniesol si putovný pohár starostu obce. Na druhom mieste sa umiestnil Bohuš Ondruška z Topoľčian, tretie miesto získal organizátor Ludanického mariášového turnaja Ivan Kürty.V tomto ročníku boli vyhodnotené aj ďaľšie miesta. Na štvrtom mieste sa umiestnil Pavol Žaťko z Tovarník, piate miesto obsadil Jozef Mikuláš, šieste miesto získal Ján Magdina, obaja zástupcovia z  Jacoviec. Všetci zúčastnení vyjadrili spokojnosť s organizáciou turnaja a už teraz sa tešia na VII. ročník.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 06.jpg 07.jpg

08.jpg 09.jpg 10.jpg

11.jpg 12.jpg 13.jpg

14.jpg 15.jpg 16.jpg

17.jpg 18.jpg 19.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

26.jpg 27.jpg 28.jpg

29.jpg 30.jpg 31.jpg

32.jpg 33.jpg 34.jpg

35.jpg 36.jpg