Dňa 14.2.215 sa priestory obecného úradu zaplnili najmladšími občanmi našej obce. Starosta obce pozval všetkých rodičov, ktorým sa narodilo dieťatko v roku 2014, aby sa zoznámili a spoločne stretli v zasadačke obecného úradu a aby ich ratolesti prijal do rodiny Jacovčanov. Pripravený bol milý kultúrny program v podaní detí zo základnej školy. Nasledovali podpisy do pamätnej knihy, kde rodičia k menám svojich detí pridali svoje podpisy. Starosta rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem prianí im odovzdal pamätný list, kvet a malý darček.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg 26.jpg 27.jpg

28.jpg 29.jpg 30.jpg

31.jpg 32.jpg 33.jpg

34.jpg 35.jpg 36.jpg

37.jpg 38.jpg 39.jpg

40.jpg