Pri príležitosti „ Dňa učiteľov " boli všetci pedagogickí pracovníci zo ZŠ a MŠ pozvaní starostom obce dňa 30.3.2015 na slávnostné posedenie , ktoré sa konalo v priestoroch Pizzerie La Gondola. Starosta obce vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že učiteľstvo patrí k najkrajším a najzodpovednejším povolaniam. Je to neľahká úloha odovzdávať zo seba svoje skúsenosti, keďže všetci vieme, že k  formovaniu osobnosti žiaka sa vyžaduje od učiteľa veľa schopností a tvorivého prístupu.
Záverom vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a zodpovednú prácu v školstve a zaželal im pevné zdravie a veľa radosti z dobre vykonanej práce. Posedenie potom pokračovalo krátkym programom.

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg 14.jpg 15.jpg

16.jpg 17.jpg 18.jpg

19.jpg 20.jpg 21.jpg

22.jpg 23.jpg 24.jpg

25.jpg