Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2015
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Pri príležitosti „ Dňa učiteľov " boli všetci pedagogickí pracovníci zo ZŠ a MŠ pozvaní starostom obce dňa 30.3.2015 na slávnostné posedenie , ktoré sa konalo v priestoroch Pizzerie La Gondola. Starosta obce vo svojom krátkom príhovore zdôraznil, že učiteľstvo patrí k najkrajším a najzodpovednejším povolaniam. Je to neľahká úloha odovzdávať zo seba svoje skúsenosti, keďže všetci vieme, že k  formovaniu osobnosti žiaka sa vyžaduje od učiteľa veľa schopností a tvorivého prístupu.
Záverom vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a zodpovednú prácu v školstve a zaželal im pevné zdravie a veľa radosti z dobre vykonanej práce. Posedenie potom pokračovalo krátkym programom.