Dňa 17.11.2015 sa v telocvični ZŠ v Jacovciach konal už 13. ročník florbalového turnaja. Pre veľký záujem detí a mládeže sme vytvorili dve kategórie súťažiacich hráčov – mladší a starší. V kategórii mladších žiakov hrali žiaci do 15 rokov a v druhej kategórii súťažila mládež staršia ako 15 rokov.

Všetkých účastníkov privítal starosta obce a prvý slávnostný vhod vykonal kaplán Vdp. J. Blahovec.

Prvé tri najúspešnejšie tímy z každej kategórie boli odmenené .

V kategórií mladších hráčov bolo umiestnenie nasledovné:

Prvé miesto získal tím s názvom Sme tu omylom, druhé tím Fanatic a na treťom mieste sa umiestnili Jacovské strely.
V kategórií starších hráčov sa na prvom mieste umiestnili Nezadaní, na druhom Uhlikári a tretie miesto sa ušlo tímu Martians.

Atmosféra počas turnaja bola priateľská, umocnená hudbou a samozrejme povzbudzovaním priateľov, známych či rodičov a preto veríme, že všetci, nielen hráči a diváci, si odniesli krásny športový zážitok.

01.JPG 02.JPG 03.JPG

04.JPG 05.JPG 06.JPG

07.JPG 08.JPG 09.JPG

10.JPG 11.JPG 12.JPG

13.JPG 14.JPG 15.JPG

16.JPG 17.JPG 18.JPG

19.JPG 20.JPG 21.JPG

22.JPG 23.JPG 24.JPG

25.JPG 26.JPG 27.JPG

28.JPG 29.JPG 30.JPG

31.JPG 32.JPG 33.JPG

34.JPG 35.JPG 36.JPG

37.JPG 38.JPG 39.JPG

40.JPG 41.JPG 42.JPG

43.JPG 44.JPG 45.JPG

46.JPG 47.JPG 48.JPG

49.JPG 50.JPG 51.JPG

52.JPG 53.JPG 54.JPG

55.JPG 56.JPG 57.JPG

58.JPG 59.JPG 60.JPG

61.JPG 62.JPG 63.JPG

64.JPG 65.JPG 66.JPG

67.JPG 68.JPG 69.JPG

70.JPG 71.JPG 72.JPG

73.JPG 74.JPG 75.JPG

76.JPG