Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2015
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 17.11.2015 sa v telocvični ZŠ v Jacovciach konal už 13. ročník florbalového turnaja. Pre veľký záujem detí a mládeže sme vytvorili dve kategórie súťažiacich hráčov – mladší a starší. V kategórii mladších žiakov hrali žiaci do 15 rokov a v druhej kategórii súťažila mládež staršia ako 15 rokov.

Všetkých účastníkov privítal starosta obce a prvý slávnostný vhod vykonal kaplán Vdp. J. Blahovec.

Prvé tri najúspešnejšie tímy z každej kategórie boli odmenené .

V kategórií mladších hráčov bolo umiestnenie nasledovné:

Prvé miesto získal tím s názvom Sme tu omylom, druhé tím Fanatic a na treťom mieste sa umiestnili Jacovské strely.
V kategórií starších hráčov sa na prvom mieste umiestnili Nezadaní, na druhom Uhlikári a tretie miesto sa ušlo tímu Martians.

Atmosféra počas turnaja bola priateľská, umocnená hudbou a samozrejme povzbudzovaním priateľov, známych či rodičov a preto veríme, že všetci, nielen hráči a diváci, si odniesli krásny športový zážitok.