Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Slávnostné uvítanie detí, narodených v roku 2013, sa uskutočnilo v zasadačke obecného úradu dňa 22. 2. 2014.

Novonarodené deti, ako aj ich rodičov a najbližších príbuzných, privítala referentka kultúry Zdena Bošanská. Spolu s ňou sa prítomným prihovoril starosta obce PhDr. Imrich Hermann.

Slávnosť spestrili svojím vystúpením deti zo Základnej školy s materskou školou v Jacovciach.

Pri tejto slávnostnej príležitosti sa rodičia detí postupne podpísali do pripravenej pamätnej knihy a od starostu obce si prebrali kvet a drobný darček pre dieťatko. Po krátkom posedení starosta obce slávnosť ukončil so želaním pevného zdravia a radosti z detičiek.