Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 28.3. 2014 starosta obce PhDr. Imrich Hermann spolu s Petrom Komačkom, predsedom komisie kultúry pri obecnom zastupiteľstve z príležitosti Dňa učiteľov srdečne pozdravil všetkých pedagogických pracovníkov obce. Vo svojom krátkom príhovore pripomenul, že byť učiteľom nie je práca, ale životné poslanie. Poďakoval všetkým za doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, poprial veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšieho života a zaželal im, aby sa stali pre svojich žiakov úspešnými a neúnavnými hľadačmi pravdy a svetla na ceste ich poznania.