Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Naša obec má v tomto roku 790. narodeniny. Toto krásne výročie je príležitosťou na oslavu, zamyslenie sa a pripomenutie si histórie, ktorej sme všetci súčasťou. Starosta obce pozval občanov z obce, ale aj okolia na slávnostný program v rámci osláv 790. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Jacovce, ktorý sa konal v nedeľu dňa 27.4.2014 v kostole Božieho milosrdenstva v Jacovciach. Keďže bol sviatok Božieho milosrdenstva, program sa začal už o 10,30 hod. svätou omšou. O 15,00 hod. sa začala Hodina Božieho milosrdenstva slávnostnou adoráciou. O 16,00 hod. v rámci úvodných príhovorov bola starostovi Obce Jacovce odovzdaná Zlatá medaila Nitrianskeho samosprávneho kraja a pamätný list k 790. výročiu prvej písomnej zmienky o Obci Jacovce, ktorú odovzdal Ing. Juraj Horváth, CsC., podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vyvrcholením popoludňajšieho programu bol vokálny koncert. Hlavní interpreti tohto koncertu : Mgr. art. Ladislav Štukovský, Mgr. art. Oľga Šuppová ( rodená Štukovská ) , Marek Šuppa a Terézia Šuppová.

Mgr. art. Ladislav Štukovský je od roku 1991 členom Orqesta sinfónica de Tenerife a súčasne je nadšeným šíriteľom slovenskej ľudovej piesne, interpretujúc skladby slovenských, českých, poľských, ruských, nemeckých, francúzskych, španielskych a japonských autorov. Na koncerte odznelo niekoľko známych krásnych piesní napríklad neapolská pieseň Santa Lucia, Dunajské vlny od Jana Ivanovici, ruská národná Večerný zvon, Pieseň Tuláka z operety Tulák od Rudolfa Piskáčeka, ruská cigánska romanca Oči čornyje, Amapola od Josepha M. Lacalle, Komm, Zigány od Emmericha Kálmána, Ária Zachariáša z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho a iné .

Doprovody k piesňam hrala na klavíri Mgr. art. Oľga Šuppová a predstavili sa aj jej dcéra Terézia, ktorá zahrala na flaute serenádu Malá nočná hudba od W.A.Mozarta a syn Marek, ktorý zaspieval pieseň Čuj našu slovenskú pieseň od Gejzu Dusíka . Tento koncert zanechal u všetkých poslucháčov hlboký umelecký zážitok a vo veľkej miere aj silný umelecký dojem, čoho dôkazom bol aj dlhotrvajúci potlesk, ktorým si poslucháči vynútili pridanie ďalších piesní.