Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Obec Jacovce – Obecný úrad v spolupráci s komisiou kultúry pri obecnom zastupiteľstve v Jacovciach pozvala občanov dňa 28. 8. 2014 o 16,45 hod. na pietny akt kladenia venca z príležitosti spomienky na 70. výročie SNP. Stretnutie účastníkov bolo pred obecným úradom o 16,35 hod. Spoločne sme kráčali pred pamätník padlých a po krátkom príhovore poslanec obecného zastupiteľstva položil pred pamätník veniec, ako znak úcty padlým obetiam SNP.