Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším. Tento mesiac možno viac ako inokedy myslíme na našich starších spoluobčanov a preto komisia kultúry pri ObZ v Jacovciach s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravila dňa 11.10.2014 pre našich seniorov slávnostné posedenie v jedálni PPD Jacovce

V krátkom príhovore vystúpil starosta obce PhDr. Imrich Hermann, ktorý zaželal všetkým prítomným veľa zdravia, radosti a životného optimizmu, poprial im, aby všetky tie roky, ktoré majú ešte pred sebou, prežili obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.

Deti zo škôlky, žiaci zo základnej školy a deti z eRko klubu si uctili šediny a upracované ruky svojich starých rodičov, ako aj ostatných občanov (seniorov) tak, že pripravili pestrý kultúrny program. Peknými básňami, piesňami, tancami a milým slovom sa poďakovali za nás všetkých. Po programe nasledovala voľná zábava.Bolo milé vidieť, ako sa seniori bavia medzi sebou a rozoberajú zážitky zo svojich mladých liet. Cieľom nás všetkých, ktorí sme posedenie pripravovali, bolo vyčariť na tvárach našich starších občanov úsmev a pekné spomienky a dúfame, že sa nám to aj podarilo.