Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Dňa 17.11.2014 sa v telocvični ZŠ s MŠ v Jacovciach konal florbalový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 24 hráčov.
Po krátkom rozohriati a registrácii hráčov prebehlo losovanie poradia, v akom jednotlivé tímy hrali proti sebe. Turnaja sa zúčastnilo 6 skupín pod názvami:
Komando, Nám to pôjde, Amatéri, Tak mu treba, Krokodíly a Poslední.
Zápasy prebehli hladko, bez zranení a vo výbornej športovej atmosfére. Bolo vidieť, že do súbojov jednotlivé tímy dávali skutočne všetko a niektoré góly, či akcie, boli hodné profesionálov. Na regulérnosť zápasov dozerala rozhodcovská dvojica skúsených florbalistov. Po urputnom zápolení sme spoznali víťazov.
Prvé miesto získal tím pod názvom „Nám to pôjde" v zložení : T. Pavlovič, P. Škreko, J. Škriputa, M. Bielich. Víťazom srdečne blahoželáme !
Zahanbiť sa nedali ani mladší hráči ako S. Kmeť, N. Matušková, R. Ölvecká, či M. Dovičin, ktorí tvorili tím spolu s rodičmi a bojovali statočne až do konca.
Sme radi, že pozvanie zašportovať si prijali toľkí hráči a veríme, že si všetci odniesli pekný športový zážitok.