Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Fotogalérie - rok 2014
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

6. december je pre deti základných, ale aj materských škôl, veľmi obľúbeným dňom. Práve pre nich pripravila komisia kultúry pri obecnom zastupiteľstve v Jacovciach stretnutie s Mikulášom v priestoroch základnej školy. O15,00 hod. prišli veľké aj malé deti, ale aj ich učitelia, na stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi – anjelom a čertom. Mikuláš trochu meškal a detičky sa veru aj báli, či vôbec príde. Ale veru prišiel ..... Všetci spoločne najskôr rozsvietili vianočný stromček a potom deti zaspievali rôzne mikulášske pesničky, zarecitovali básne a vinše, za čo dostali sladkú odmenu.. Celá chodba bola zrazu plná smiechu a radosti. Malí škôlkari ale aj väčší žiaci sa s Mikulášom rozlúčili sľubom, že ak budú počas celého roka poslúchať rodičov a pani učiteľky, Mikuláš sa k nim opäť o rok vráti.