Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Demografia
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Počet obyvateľov k 31.12.2019 spolu: 1802 /muži 898, ženy 904/
Predproduktívny vek: /0-14/ spolu 222
Produktívny vek: /15-64/ spolu 1240
Poproduktívny vek: /65 a viac/ spolu 340
Priemerný vek: 43,40

Počet obyvateľov podľa ulíc:

Obec Jacovce   30
Bedzianska   22
Bočná   6
Brezová   62
Farská   179
Hlboká   99
Javorová   51
Kuzmická   127
Májová   488
Pekárenská   17
Pod Hôrkou   109
Poľná   131
Potočná   15
Pri Majeri   46
Slobody   87
Školská   30
Záhradkárska   7
Záplotie   71
Zemianská   224

 

Rok 2019

Počet obyvateľov: 1802 (k 31.12.2019)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2019:
Narodení: 10
Zomrelí: 22
Prisťahovaní: 46
Odsťahovaní: 34

 

Rok 2018

Počet obyvateľov: 1801 (k 31.12.2018)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2018:
Narodení: 19
Zomrelí: 21
Prisťahovaní: 30
Odsťahovaní: 34

 

Rok 2017

Počet obyvateľov: 1808 (k 31.12.2017)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2017:
Narodení: 13
Zomrelí: 14
Prisťahovaní: 42
Odsťahovaní: 38
 
 

Rok 2016

Počet obyvateľov: 1807 (k 31.12.2016)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2016:
Narodení: 14
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 51
Odsťahovaní: 50
 
 

Rok 2015

Počet obyvateľov: 1809 (k 31.12.2015)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2015:
Narodení: 17
Zomrelí: 22
Prisťahovaní: 40
Odsťahovaní: 36
 
 

Rok 2014

Počet obyvateľov: 1817 (k 31.12.2014)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2014:
Narodení: 16
Zomrelí: 18
Prisťahovaní: 52
Odsťahovaní: 46
 
 

Rok 2013

Počet obyvateľov: 1813 (k 31.12.2013)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2013:
Narodení: 15
Zomrelí: 20
Prisťahovaní: 43
Odsťahovaní: 41
 
 

Rok 2012

Počet obyvateľov: 1817 (k 31.12.2012)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2012:
Narodení: 8
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 39
Odsťahovaní: 37
 
 

Rok 2011

Počet obyvateľov: 1824 (k 31.12.2011)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2011:
Narodení: 16
Zomrelí: 23
Prisťahovaní: 27
Odsťahovaní: 24
 
 

Rok 2010

Počet obyvateľov: 1828 (k 31.12.2010)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2010:
Narodení: 13
Zomrelí: 26
Prisťahovaní: 30
Odsťahovaní: 25
 
 

Rok 2009

Počet obyvateľov: 1836 (k 31.12.2009)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2009:
Narodení: 15
Zomrelí: 13
Prisťahovaní: 37
Odsťahovaní: 30
 
 

Rok 2008

Počet obyvateľov: 1827 (k 31.12.2008)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2008:
Narodení: 12
Zomrelí: 18
Prisťahovaní: 29
Odsťahovaní: 23
 
 

Rok 2007

Počet obyvateľov: 1827 (k 31.12.2007)

Prírastky, úbytky v počte obyvateľov za rok 2007:
Narodení: 18
Zomrelí: 17
Prisťahovaní: 57
Odsťahovaní: 25