Plagát - Informácia o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z IROP