Projekt: Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce - informácia