Zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s výchovným jazykom slovenským