Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

PROJEKT: WIFI PRE TEBA
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AHX7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Miesto realizácie: Obec Jacovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.5917, 18.13685)
  2. Bod 2 Zdravotné stredisko a Detské ihrisko- Externý AP (48.5929, 18.13601)
  3. Bod 3 Námestie obce- Externý AP (48.59058, 18.13553)
  4. Bod 4 Futbalový štadión- Externý AP (48.58973, 18.13805)
  5. Bod 5 Areál Základnej školy- Externý AP (48.59149, 18.13391)
  6. Bod 6 Telocvičňa- Externý AP (48.59165, 18.13474)
  7. Bod 7 Cintorín- Externý AP (48.58937, 18.14014)
  8. Bod 8 Autobusová zastávka Mlyn- Externý AP (48.58377, 18.13903)
  9. Bod 9 Autobusová zastávka- Externý AP (48.5919, 18.13035)
  10. Bod 10 Bývalá Drobná prevádzka- Externý AP (48.59104, 18.13692)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 18.12.2020.  

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk