Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

images/banery/01a.jpg
 

 1. Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

 2. OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 3. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 4. Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený - Voľby do orgánov samosprávy obcí

 5. Oznámenie o počte obyvateľov obce Jacovce ku dňu vyhlásenia volieb

6. Oznámenie o menovaní zapisovateľa Miestnej volebnej komisie

7. Delegovanie členov a náhradníkov do Miestnej volebnej komisie a Okrskových volebných komisií

8. Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti

9. Podávanie kandidátnych listín na starostu obce Jacovce a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Jacovce

10. Podávanie kandidátnych listín - dočasná zmena zapisovateľa

11. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Jacovce
a
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Jacovciach

 12. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
a
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja vo volebnom obvode č. 7

13. Informácia pre kandidujúce subjekty o vyhradených plochách na vylepovanie plagátov

14. Pozvanie na predstavovanie kandidátov na starostu obce Jacovce a poslancov obecného zastupiteľstva v Jacovciach

 016a.jpg

 


 

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/530 10 82
E-mail.: sekretariat@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
Magdaléna Plačková
Referent správy úradu


Tel.: 038/530 10 82
Mobil: 0911 607 171
E-mail.:
sekretariat@obecjacovce.sk
Zdena Bošanská
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
Mobil: 0911 507 171
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk
 
Daniela Kúdelová
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
Mobil: 0911 705 454
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk
Mgr. Barbora Kapusňáková
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí
a informatiky

Tel.: 038/536 84 33
Mobil: 0911 577 171
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk
Bc. Hana Kajanová
Referent stavebný a životného prostredia

Tel.: 038/536 84 32
Mobil: 0911 527 171
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk