Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

images/banery/01b.jpg

Vážení občania, dňa 18.05.2024 t. j. v sobotu bude prebiehať v našej obci zber nebezpečného odpadu a elektro odpadu. Na zbernom dvore bude umiestnený kontajner v čase od 09.30 do 11.00. Prosíme o dodržanie času odberu odpadov. Odpad musí byť označený, o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba...teda aby bol odpad jasne identifikovateľný. Elektro odpad nesmie byť rozobratý!

 

 

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/536 84 31
E-mail.: starostaobce@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik
 

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
 
Ing. Ľuboš Štrba 
 
 
Hlavný kontrolór
 
E-mail.:
hlavnykontrolor@obecjacovce.sk
 
 
Zdena Bošanská
 
 
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
Mobil: 0911 507 171
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk
 
 
Daniela Kúdelová
 
 
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
Mobil: 0911 705 454
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk
 
Mgr. Barbora Kapusňáková
 
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí

Tel.: 038/536 84 33
Mobil: 0911 577 171
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk
 
Bc. Hana Kajanová
 
Referent investícií


Tel.: 038/536 84 32
Mobil: 0911 527 171
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk