Aktuality

8STO

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Voľby

Projekty

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok:  7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
 

Vyhľadávanie na stránke

images/banery/01b.jpg

 

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071AHX7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Jacovce, Farská 288/6, 956 21 Jacovce

Miesto realizácie: Obec Jacovce

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.591612, 18.136806)
Bod 2 Zdravotné stredisko a Detské ihrisko- Externý AP (48.592954, 18.135882)
Bod 3 Materská škola- Externý AP (48.590354, 18.135701)
Bod 4 Futbalový štadión- Externý AP (48.589601, 18.138359)
Bod 5 Areál Základnej školy- Externý AP (48.591467, 18.134143)
Bod 6 Telocvičňa- Externý AP (48.591834, 18.134599)
Bod 7 Cintorín- Externý AP (48.588977, 18.138799)
Bod 8 Pri kríži- Externý AP (48.587221, 18.138855)
Bod 9 Námestie- Externý AP (48.590887, 18.137060)
Bod 10 Bývalá Drobná prevádzka- Externý AP (48.591056, 18.137319)

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt bol dňa 17.11.2021 úspešne ukončený. Počas realizácie sa nevyskytli žiadne problémy. Bezplatná Wifi sieť je spustená a sprístupnená obyvateľom obce a verejnosti.   

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na: www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/536 84 31
E-mail.: starostaobce@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 7.00 - 14.00
Utorok: 7.00 - 14.00
Streda: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 11.00
Jaroslav Božik
 

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
 
Ing. Ľuboš Štrba 
 
 
Hlavný kontrolór
 
E-mail.:
hlavnykontrolor@obecjacovce.sk
 
 
Zdena Bošanská
 
 
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
Mobil: 0911 507 171
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk
 
 
Ing. Tatiana Barteková
 
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
Mobil: 0911 705 454
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk
 
Mgr. Barbora Kapusňáková
 
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí

Tel.: 038/536 84 33
Mobil: 0911 577 171
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk
 
Bc. Hana Kajanová
 
Referent investícií


Tel.: 038/536 84 32
Mobil: 0911 527 171
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk