Aktuality

Fotogalérie

Obecný úrad

Samospráva

Inštitúcie

Úradná tabuľa

Aktuality
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

images/01.jpg

PLOŠNÉ TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID - 19

 

dňa 23.01.2021, t. j. v sobotu sa uskutoční v Telocvični základnej školy v Jacovciach plošné testovanie občanov na ochorenie COVID-19. Testovanie bude prebiehať v čase od 8,00 do 16,00 hod. s obednou prestávkou medzi 12,30 a 13,00 hod. O čakacích dobách na odbernom mieste budeme informovať priebežne prostredníctvom obecného rozhlasu. Žiadame občanov o trpezlivosť a o dodržiavanie nariadených pravidiel ako sú dvojmetrové rozostupy a prekrytie nosa a úst rúškom.

 

 

UPOZORNENIE – ZATVORENÝ OBECNÝ ÚRAD

DO 7.2.2021

 

V súlade s  Uznesením vlády SR zo dňa 17.1.2021

 

Obec Jacovce - Obecný úrad oznamuje, že pre verejnosť bude budova obecného úradu uzatvorená, vrátane podateľne, osvedčovania podpisov, pokladne a ohlasovne pobytu do 7.2.2021

Schránka na príjem pošty, daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 a Oznámení o prevzatí plnenia povinnosti poplatníka – platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2021 je umiestnená na stene pri dverách budovy obecného úradu. V prípade potreby tlačív, Vám po telefonickom dohovore budú poskytnuté.

 

Agenda všetkých referátov bude zabezpečená v štandardnom pracovnom čase prostredníctvom telefonických kontaktov alebo e-mailov.

 

 

 

Telefonické kontakty a e-maily jednotlivých referátov:

Referent správy úradu:

Č.tel.: 038/5301082

Mobil: 0911607171

e-mail: sekretariat@obecjacovce.sk

 

Referát daní, poplatkov, kom. odpadu a kultúry

Č.tel.: 038/5368435

Mobil: 0911507171

e-mail: kultura@obecjacovce.sk

 

Referát stavebný a životného prostredia

Č.tel.: 038/5368432

Mobil: 0911527171

e-mail: stavby@obecjacovce.sk

 

Referát ekonomicky a účtovníctva

Č.tel.: 038/5368434

Mobil: 0911705454

e-mail: uctovnictvo@obecjacovce.sk

 

Referát správy majetku, miezd, soc. vecí

Č.tel.: 038/5368433

Mobil: 0911577171

e-mail: mzdy@obecjacovce.sk

 

 

 

Fotogalérie z posledných akcií obce Jacovce

 

 

Fašiangy 2020

Čítať viac

11. ročník mariášového turnaja

Čítať viac

Vítanie detí do života obce Jacovce

Čítať viac

IX. ročník Memoriálu Antona Šveca v stolnom tenise

Čítať viac

Kontaktné údaje

Obecný úrad
Farská 288/6
956 21 Jacovce

Tel.: 038/530 10 82
E-mail.: sekretariat@obecjacovce.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
Jaroslav Božik

Starosta obce


Tel.: 038/536 84 31
Mobil: 0911 268 854
E-mail.:
starostaobce@obecjacovce.sk
Magdaléna Plačková
Referent správy úradu


Tel.: 038/530 10 82
E-mail.:
sekretariat@obecjacovce.sk

Zdena Bošanská
Referent daní, poplatkov
komun. odpadu a kultúry

Tel.: 038/536 84 35
E-mail.:
kultura@obecjacovce.sk

Daniela Kúdelová
Referent ekonomiky a účtovníctva

Tel.: 038/536 84 34
E-mail.:
uctovnictvo@obecjacovce.sk

Eva Ondrková
Referent správy majetku
miezd, sociálnych vecí
a informatiky

Tel.: 038/536 84 33
E-mail.:
mzdy@obecjacovce.sk

Bc. Hana Kajanová
Referent stavebný a životného prostredia

Tel.: 038/536 84 32
E-mail.:
stavby@obecjacovce.sk