• banner00a

EVIDENCIA BUDOV

 

URČENIE SÚPISNÉHO a ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

ZRUŠENIE alebo ZMENA SÚPISNÉHO a ORIENTAČNÉHO ČÍSLA 

 

 

MIESTNE KOMUNIKACIE

 

DOPRAVNÉ ZNAČENIE - ŽIADOSŤ

ROZKOPÁVKOVÉ POVOLENIE

ZJAZD Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY - PREVÁDZKY

 

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PREVÁDZKY

OZNÁMENIE ZRIADENIA PREVÁDZKY

SÚHLAS S LETNOU TERASOU

 

 

SHR

 

OSVEDČENIE O ZÁPISE SHR

POTVRDENIE O ZÁPISE SHR

 

STAVEBNÝ ÚRAD

 

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM

Drobná stavba - Stanovisko vlastníka-užívateľa susednej nehnuteľnosti

Drobná stavba - Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti s uskutočnením drobnej stavby

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - Domová studňa

ODSTRÁNENIE STAVBY (Búracie povolenie)

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

POTVRDENIE O VEKU STAVBY + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

PREDĹŽENIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY

PREHLÁSENIE - VZDANIE SA ODVOLANIA

REKLAMNÁ STAVBA do 3 m2 - Ohlásenie drobnej stavby

REKLAMNÁ STAVBA nad 3 m2 - Stavebné povolenie

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebné povolenie - Stanovisko vlastníka-užívateľa susednej nehnuteľnosti

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA

VODNÁ STAVBA - STUDŇA

VYHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

POVOLENIE STAVBY MZZO

POVOLENIE UŽÍVANIA STAVBY MZZO

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN - verejná zeleň

 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

 

Žiadost o posúdenie odkázanosti na socialnu sluzbu

 

 

 

 

Archív neaktuálnych výziev:

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Školský klub pri ZŠ Jacovce - modernizácia interiéru

 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na zákazku:
Školský klub pri ZŠ Jacovce - modernizácia interiéru

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Školský klub pri ZŠ Jacovce - modernizácia interiéru
Dátum zverejnenia: 20.11.2018

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne - stavebné práce
Dátum zverejnenia: 28.09.2018

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Školský klub - oprava elektro
Dátum zverejnenia: 14.09.2018

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku:
Školský klub - oprava elektro

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku:
Školský klub - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku:
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku - Výzva č. 1
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce

 

13809-WYP
Vestník č.131/2015 - 6.7.2015
Výzva na predkladanie ponúk /podlimitné zákazky/
Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy

 

2094 - WYP
Vestník č. 30/2014 - 12.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

 

Správa o zákazke:

Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v k. ú. Obce Jacovce

 

Informácia o vyhodnotení ponúk:

Informácia o Vyhodnotení  ponúk Služby v odpadovom hospodárstve

 

Informácia o otváraní ponúk:

Dňa 2.12.2013 o 11:00 h sa v zasadačke obecného úradu Obce Jacovce uskutoční otváranie ponúk na zákazku: „Služby v odpadovom hospodárstve"

 

Meniny má: Víťazoslav
Zajtra: Blahoslav

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: