• banner00a

EVIDENCIA BUDOV

 

URČENIE SÚPISNÉHO a ORIENTAČNÉHO ČÍSLA

ZRUŠENIE alebo ZMENA SÚPISNÉHO a ORIENTAČNÉHO ČÍSLA 

 

 

MIESTNE KOMUNIKACIE

 

DOPRAVNÉ ZNAČENIE - ŽIADOSŤ

ROZKOPÁVKOVÉ POVOLENIE

ZJAZD Z MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE 

 

 

PRÁVNICKÉ OSOBY - PREVÁDZKY

 

OZNÁMENIE O UKONČENÍ PREVÁDZKY

OZNÁMENIE ZRIADENIA PREVÁDZKY

SÚHLAS S LETNOU TERASOU

 

 

SHR

 

OSVEDČENIE O ZÁPISE SHR

POTVRDENIE O ZÁPISE SHR

 

STAVEBNÝ ÚRAD

 

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY

DODATOČNÉ POVOLENIE STAVBY SPOJENÉ S UŽÍVANÍM

Drobná stavba - Stanovisko vlastníka-užívateľa susednej nehnuteľnosti

Drobná stavba - Súhlas spoluvlastníka nehnuteľnosti s uskutočnením drobnej stavby

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE - Domová studňa

ODSTRÁNENIE STAVBY (Búracie povolenie)

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

POTVRDENIE O VEKU STAVBY + ČESTNÉ VYHLÁSENIE

POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

PREDĹŽENIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY

PREHLÁSENIE - VZDANIE SA ODVOLANIA

REKLAMNÁ STAVBA do 3 m2 - Ohlásenie drobnej stavby

REKLAMNÁ STAVBA nad 3 m2 - Stavebné povolenie

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebné povolenie - Stanovisko vlastníka-užívateľa susednej nehnuteľnosti

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

ÚZEMNOPLÁNOVACIA INFORMÁCIA

VODNÁ STAVBA - STUDŇA

VYHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

 

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

POVOLENIE STAVBY MZZO

POVOLENIE UŽÍVANIA STAVBY MZZO

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN

SÚHLAS NA VÝRUB DREVÍN - verejná zeleň

 

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

 

Žiadost o posúdenie odkázanosti na socialnu sluzbu

Meniny má: Víťazoslav
Zajtra: Blahoslav

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: