Rozpočet obce
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Rozpočet Obce Jacovce za roky 2016 - 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019-2021

     rozpocet

Rozpočet Obce Jacovce - roky 2015 – 2020

     Príjmy     Výdavky

Záverečný účet Obce za rok 2017

Záverečný účet Obce Jacovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2015

Záverečný účet Obce Jacovce za rok 2014