Komisie obecného zastupiteľstva
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

Komisia ekonomiky a správy majetku
Predseda: Mgr. Tatiana Divišová
Členovia: Mgr.Janka Bošanská, Ing. Ľubica Machová, Mgr. Rastislav Toman,
Ing.Jozef Pavlusík, Mgr.Zuzana Zigová
Zapisovateľ: p. Daniela Kúdelová

Komisia životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Predseda: p. Roman Beňo
Členovia: p. Dalibor Bajzík, Mgr. Marián Kišac, p. Juraj Lacika, Ing.Peter Cagala, Ing.Pavol Grman, Zapisovateľ: Mgr. Ing. Daniela Krchňavá

Komisia vzdelávania, kultúry, športu, mládeže a sociálnych služieb
Predseda: p. Miriam Adamíková
Členovia: Mgr.Janka Bošanská, Ing. Ľubica Machová, p. Dalibor Bajzík, Mgr. Marián Kišac,
Mgr. Pater Jakubis, Ing. Michal Čelechovský, Mgr. Dagmar Babčanová,
p. Alena Strižencová, p. František Bošanský
Zapisovateľ: p. Zdena Bošanská

Komisia bytová, obchodu, služieb a verejného poriadku
Predseda: Juraj Lacika
Členovia: Mgr. Janka Bošanská, Roman Beňo, Mgr. Rastislav Toman, p. Peter Komačka
Zapisovateľ: p. Magdaléna Plačková

Povodňová komisia
Predseda: p. Jaroslav Božik
Členovia: predseda a členovia komisie životného prostredia a výstavby, dopravy, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
Zapisovateľ: Mgr. Ing. Daniela Krchňavá

Osobitná komisia na prešetrovanie sťažností
Predseda: p. Jaroslav Božik
Členovia: Mgr. Janka Bošanská, Mgr.Marián Kišac, p. Roman Beňo
Zapisovateľ: p. Magdaléna Plačková

Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Mgr. Marián Kišac
Členovia: Mgr. Tatiana Divišová, Mgr. Rastislav Toman, p. Miriam Adamíková
Zapisovateľ: p. Eva Ondrková