Výberové konania
Obecný úrad Farská 288/6
956 21 Jacovce
Pondelok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 11.00
038 / 530 10 82

Vyhľadávanie na stránke

 

Aktuálne výzvy:

Výzva na predloženie ponuky - dátum zverejnenia: 28.6.2019:

"Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce - stavebno - technické úpravy"

Prílohy k výzve

Aktualizácia výzvy na predloženie ponuky ku dňu 1.7.2019:

"Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce - stavebno - technické úpravy"

Aktualizované/zmenené prílohy k výzve

 

 

Oznámenie o zrušení Vo na predmet zákazky:
"Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce"

Oznámenie na stiahnutie

 

 

Archív neaktuálnych výziev:

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Školský klub pri ZŠ Jacovce - modernizácia interiéru

 

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania na zákazku:
Školský klub pri ZŠ Jacovce - modernizácia interiéru

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Školský klub pri ZŠ Jacovce - modernizácia interiéru 
Dátum zverejnenia: 20.11.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne - stavebné práce 
Dátum zverejnenia: 28.09.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk:
Názov zákazky: Školský klub - oprava elektro 
Dátum zverejnenia: 14.09.2018

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku:
Školský klub - oprava elektro

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku:
Školský klub - zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku:
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce

Výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku - Výzva č. 1
Zriadenie polytechnickej učebne a modernizácia chemickej učebne v ZŠ Jacovce

13809-WYP
Vestník č.131/2015 - 6.7.2015
Výzva na predkladanie ponúk /podlimitné zákazky/
Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy

2094 - WYP
Vestník č. 30/2014 - 12.02.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)

 

Správa o zákazke:

Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve v k. ú. Obce Jacovce

 

Informácia o vyhodnotení ponúk:

Informácia o Vyhodnotení  ponúk Služby v odpadovom hospodárstve

Informácia o otváraní ponúk:

Dňa 2.12.2013 o 11:00 h sa v zasadačke obecného úradu Obce Jacovce uskutoční otváranie ponúk na zákazku: „Služby v odpadovom hospodárstve"