• banner00a
Erb obce Jacovce Vlajka obce Jacovce

 

Erb pozostáva z červeného štítu s gajdami so strieborným mechom a zlatými píštaľami. Píštaly majú strieborné doplnky. Vzhľadom na skutočnosť, že gajdy sú v našej heraldike ojedinelé, nemôže dôjsť k zámene s erbom inej obce.

Nie je vylúčené že symbol gájd má súvis s názvom obce Jacovce - pretože charakteristickým zvukom gájd je jačanie. Zároveň sa v najstarších spisoch objavuje i priezvisko Gajdoš.

Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Obecné symboly sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.

Meniny má: Víťazoslav
Zajtra: Blahoslav

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: