• banner00a

Erb Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Jacovce

 

erb farnosti

 

Popis:

Erb má modro – strieborno delený štít, v hornom poli dve zlaté ľalie, v dolnom červená zelenokališná zlatostredá ruža. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre.

 

Vysvetlenie:

Zlaté ľalie na modrom pozadí sú prevzaté z erbu Topoľčianskeho dekanátu a informujú, že farnosť Jacovce patrí do tohto dekanátu. Ľalie sú symbolom Panny Márie.

Taktiež ruža vyjadruje osobu Panny Márie a zastupuje samotnú farnosť, ktorá ju má za svoju patrónku. Aj historický kostol nesie mariánsky titul: Návštevy Panny Márie.
Čierny kňazský klobúk s jedným strapcom na každej strane prislúcha podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.

Farský erb je zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky a bol spolu so zástavou a pečaťou slávnostne posvätený 4. júla 2010 J. E. Mons. Jánom Sokolom.

Erb Rímskokatolíckej cirkvi – farnosti Jacovce

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

Farnosť Návštevy Panny Márie

Farská 297 / 22, 956 21 JACOVCE

038 / 530 10 80, 530 11 00Poriadok bohoslužieb - Jacovce

Poriadok bohoslužieb - Filiálky

Oznamy


 

František Kapusňák 10.12. 2009

Neobyčajnú lekciu a posolstvo kresťanského optimizmu, humanity, zemepisu i finančníctva absolvovali ôsmaci a deviataci jacovskej školy v treťom adventnom týždni. Pripravil a predniesol im ho František Kapusňák, hutník, architekt, pašerák biblií, emigrant, absolvent rímskej Gregoriánskej univerzity a napokon kňaz, správca farnosti v Jasovej pri Nových Zámkoch. Medzi školákov však prišiel ako manažér, jeden z organizátorov Pápežských misijných diel na Slovensku.
Rozprával dievčatám a chlapcom o až neuveriteľnej biede miliónov ich rovesníkov v chudobných krajinách tohto sveta. Hovoril o chlapcoch –vojakoch , o ľuďoch – cynikoch, ktorí vyrábajú týmto deťom zbrane „na mieru", hovoril o tom, že mnohomiliónové peňažné podpory, ktoré do ubiedených krajín plynú z bohatého sveta, veľmi často skončia na súkromných účtoch vládcov chudobných krajín...
Boli to zarmucujúce fakty, ale pán farár nelamentoval ani neburcoval do revolučných prevratov, iba optimistickým až humorným tónom ukazoval poslucháčom, čo sa s toľkou biedou dá robiť, ak je na to vôľa. Čo potrebuje misionár i laický dobrovoľník, aby sa mohol vybrať na pomoc hladným, smädným, chorobami i krutosťou dospelých sužovaným deťom v Afrike či v Ázii?
„Vieru a jazykové znalosti a v batohu pribalenú modlitbu, obetavosť a chuť do života," odpovedal si otec František na svoju vlastnú hádanku a na potvrdenie zanôtil pieseň spokojného rybára vracajúceho sa z lovu – v čínštine. Ubezpečil decká, že čínština je ľahká, spevavá reč, veď sa ju učí už dvanásť rokov.
Misijná a evanjelizačná práca s deťmi sa začína vždy školou. Takou, v ktorej sú veci oddaní učitelia. Príbeh jednej z nich v utečeneckom tábore v Ugande, v ktorom žije 60-tisíc detí, videli poslucháči v krátkom filme. Dozvedeli sa, že okrem výuky poskytuje škola žiakom aj jedno jedlo denne. Také skromné, že šesť eur vystačí pre jedno dieťa na celý rok! Stošesť eur, ktoré hostitelia vyzbierali a odovzdali pánu Kapusňákovi, je neveľkým, no isto vítaným zdrojom nádeje pre sedemnástich školákov možno z tej „filmovej" školy na celý budúci rok.
Civilná, bezprostredná lekcia pána farára a misionára z Jasovej obsiahla za jedinú hodinku toľko zarmucujúcich, ale aj nádejných faktov, že tí, ktorí ju počúvali s otvoreným srdcom a prajnou mysľou, majú nad čím rozmýšľať najmä teraz v sviatočnom vianočnom čase. Sotva mohla Mária Gulišová osloviť povolanejšieho a zapálenejšieho lektora, ktorý zavŕšil malý cyklus tohtoročných knižničných besied zorganizovaných obecnou knižnicou.

 

Danica Pauličková 17.04. 2009

Motýlia kráľovná, Handrová bábika, Žiarivý prameň... ako milo a príťažlivo znejú tie slová. Nečudo, veď sú to všetko názvy knižiek, ktoré pre deti napísala Danica Paulíčková. Prečo a ako sa rozhodovala a pripravovala pani Danica písať príbehy pre deti, sa najmenší jacovskí školáci dozvedali na besede s ďalšou slovenskou spisovateľkou. Besedu pripravila pani knihovníčka Mária Gulišová.
Svetaznalá dáma, ktorá je navyše aj maliarkou a svoje literárne práce si aj ilustruje, pripomenula deťom, že najbohatším prameňom tých najkrajších rozprávok je detstvo. Detstvo prežité s láskavými rodičmi, kamarátmi, s hračkami či obľúbeným zvieratkom, do ktorého sa dodnes vracia po inšpiráciu. Tú obohacujú však aj
skúsenosti a zážitky z cudzích krajín, v ktorých pani Danica istý čas žila alebo ktoré precestovala.
Už skúsení malí besedníci mali plno otázok a v odpovediach autorky prišla reč aj na pripravovanú rozprávkovú knižku. Tá síce ešte nemá názov, ale už je jasné, že v nej budú rozprávky zo všetkých krajín, ktoré tvoria Európsku úniu. To vôbec neprekvapuje, pretože príbehy D. Paulíčkovej čítajú aj deti, ktorých materinským jazykom je francúzština, nemčina či angličtina.

Besedy o knižkách s ich autormi si deti obľúbili, nielen preto, že sa „ulejú" z vyučovania, ale aj preto, že väčšinu z tých knižiek čítali. Nie je to stratený čas, lebo také stretnutia sú stupienkami k celoživotnej obľube a úcte k poučnému i zábavnému písanému slovu.

 

Ing. Miroslav Saniga 18.11.2008

Vtáčím rajom, medvedími húštinami, netopierími skrýšami a ďalšími prírodnými zákutiami previedol šesťdesiat jacovských školákov a ich učiteľov nekaždodenný hosť Miroslav Saniga. Prechádzka to bola, ako dnes vravíme, virtuálna prostredníctvom počítača a diaprojektora, ale všetci poslucháči sa zhodli, že tak by mali na ich škole vyzerať a prebiehať hodiny prírodopisu.
Pravda, nemohol by ich viesť M. Saniga, ktorý je prírodovedec, výskumník, ako sám vraví, ženatý s prírodou a pracujúci vo Výskumnej stanici Slovenskej akadémie vied v Starých Horách. V jacovskej škole veľmi presvedčivo predviedol, že „vedec nie je šedivý človek so zadymenými okuliarmi zavretý niekde pri mikroskope v laboratóriu a nevie, koľko stojí liter mlieka," aby sme použili jeho vlastné slová.
Potvrdzoval to milým, zrozumiteľným prednesom okoreneným vtipmi, humornými zážitkami so zvieratami a prírodným živlami, prihováral sa deťom so zaujatím a presvedčivo. Nejeden z mladých poslucháčov pravdepodobne – aspoň na chvíľku – zatúžil byť jeho asistentom. Nečudo, že chváliaci chýr sa doniesol aj do riaditeľne a zborovne, kde sa učitelia zhodli na tom, že prednáška pána Sanigu bola najzaujímavejšia z tých, ktoré v jacovskej učebni odzneli.
M. Saniga nielen skúma prírodu, kŕmi a krúžkuje sýkorky a prednáša, ale píše o tom všetkom aj knihy. Jednu z nich doniesol za dobrú cenu aj mladým Jacovčanom a niekoľkí jeho ponuku využili. Cestou domov pod Nízke Tatry sa vedec zastavil aj u pána starostu, ktorý príčinlivo využil jeho ochotu a radil sa s ním, čo so starými stromami na cintoríne, ktoré ohrozujú náhrobky. Výsledky konzultácie sú už očividné.

 

Gabriela Futová 04.06.2008

Ak by niekto podozrieval Gabrielu Futovú, že sa stala knihovníčkou v Knižnici P. O. Hviezdoslava preto, aby mohla prešovským deťom vnucovať na čítanie svoje vlastné knihy, tak by sa veľmi mýlil. Zhovorčivá a bezprostredná mamina 10-ročnej Elišky a 12-ročného Maroša sa o čitateľov svojich desiatich knižiek obávať nemusí. Napokon, patria medzi nich aj jacovskí starší školáci, ktorí šarmantnú pani spisovateľku vyspovedali v prvú júnovú stredu v hodinovej besede.
Dozvedeli sa, že pani Gabika dostala spisovateľskú fantáziu a potešenie z písania príbehov asi od sudičiek do vienka. Tiež to, že rada četuje, obľubuje Settlers a iné budovateľské počítačové hry, ku ktorým si sadá v neskorých nočných hodinách, aby jej pri hre nekibicovali jej deti. Prvú knihu – Moja mama je bosorka – si napísala ako darček ku svojim 30. narodeninám a dnes jej to „tak píše", že stihne za školský rok aj tri knihy.
Jacovské dievčatá a chlapci sú zdatní besedníci, a tak jedna otázka striedala druhú. Pani spisovateľka si iba podchvíľou popravila blonďavú ofinu a odpovedala a odpovedala... Vraj je nadšenou čitateľkou Harryho Pottera, ale o ždibec radšej má Artemisa Fowla, nemá rada princezné ani povinné čítanie a čitateľské denníky, všetky svoje knižky má rovnako rada, miluje knihy zamračeného Ľubomíra Feldeka a ilustrácie Albína Brunovského. Prezradila deckám tiež to, že kvôli Artemisovi a Amorovi – dvom dogám – takmer nedoštudovala novinárstvo a pochválila sa, že keď treba, tak vie vyliezť aj na sídliskovú brezu. No povedzte, môže byť lepšia hodina slovenčiny než diškurz so živou spisovateľkou?

 

Edita Riháriová 12.12.2007

Nezvyčajnou otázkou, či sú medzi jacovskými školákmi anjelici, zaskočila Edita Riháriová svojich pozorných poslucháčov. Položila ju deťom potom, ako dočítala svoju rozprávku Jacovský anjelik, venovanú malým Jacovčanom. Najprv zazneli pochybovačné, sebakritické hlasy, lebo všetci cítili, že byť anjelom, je riadna fuška, potom síce zaznelo niekoľko váhavých tipov, ale pani Edita zbadala, že treba položiť vyslobodzujúcu otázku.
„Myslíte si, deti, že každý má svojho anjela strážneho?" O tom nebolo žiadnych pochybností, ale spisovateľka nedala deckám pokoja.
„Kedy odpočívajú anjeli strážni, keď vieme, že nás ochraňujú, aj keď spíme?" Neobyčajne zaujaté, smelé a dôvtipné publikum postupne dospelo k záveru, že anjeli strážni majú voľno, keď sa modlíme, keď sme na omši, keď pristupujeme k svätému prijímaniu...
V apríli tohto roku na pozvanie knihovníčky Márie Gulišovej prišla spisovateľka Edita Riháriová medzi čitateľov Malého tučniaka a iných jej príbehov do Jacoviec v krátkom čase po druhý raz. Okrem rozprávky a všetečných otázok doniesla svojim čitateľom aj dve bonboniéry. Po úspechu dramatizácie jednej z jej rozprávok, ktorou jacovskí žiaci zaujali aj na krajskej prehliadke v Nitre, prišli na stretnutie s pani Editou aj žiaci z Prašíc, aby sa pochválili svojou interpretáciou rozprávky o Pažravej žirafe.
Bola to vydarené hodinka v školskej klubovni. Akiste boli spokojní aj Kubko s Maťkom, ktorí zo steny pritakávali malej gratulantke, lúčiacej sa so spisovateľkou: „Milá pani Edita, želáme vám šťastie, nech tá vaša tvorba neustále rastie."

 

Milan Húževka 28.11.2007

Dňa 28.11.2007 zorganizovala obecná knižnica besedu so spisovateľom Milanom Húževkom. Beseda mala veľmi dobrú úroveň podľa hondnotenia vyučujúcich a bola prínosom pre žiakov.
Milan Húževka je členom Zväzu slovenských spisovateľov, má vlastné vydavateľstvo Ametyst. Je autorom povestí ako Meč slepého rytiera, Psí knieža, Žobrákov poklad a iných.

 

Patrícia Shawová – Pierko a kameň

pierko-a-kamenSibell prežila stroskotanie lode, na ktorej však zahynuli jej rodičia. Ocitne sa v neznámej austrálskej krajine, kde sa musí sama postarať o svoje živobytie. Uchádza sa o miesto spoločníčky, aby prežila. Drsné prostredie izolovanej dobytčej stanice je spočiatku pre Angličanku s jemnými spôsobmi šokujúce . No hoci v sebe Sibell objaví nečakanú silu, odvahu a húževnatosť, drsná a nemilosrdná krajina pre ňu má ešte jednu ťažkú skúšku. Až keď v nej obstojí, bude sa môcť v novej vlasti cítiť skutočne doma.


William Paul Young - Chatrč

chartcMissy, najmladšiu dcéru Mackenzieho Allena Philipsa, unesú počas rodinného výletu, a v opustenej chatrči hlboko v oregonskej divočine sa nájde dôkaz, že ju zrejme brutálne zavraždili. O štyri roky neskôr, uprostred svojho Veľkého smútku, dostáva Mack podozrivý odkaz, podľa všetkého od Boha, v ktorom ho pozýva na víkendové stretnutie v tejto chatrči. Navzdory zdravému úsudku prichádza počas zimného popoludnia do chatrče a vracia sa do svojej najtemnejšej nočnej mory. To, čo tam Mack nájde, navždy zmení jeho svet.
V období, keď sa náboženstvo stáva čoraz bezvýznamnejším, zápasí CHATRČ s nadčasovou otázkou: Kde je Boh vo svete, ktorý je taký plný nevýslovnej bolesti? Odpoveď, ktorú Mack dostáva, vás ohromí a azda zmení rovnako, ako zmenila jeho.


Eva Bila Brndiarová - Sila lásky

sila-laskyStačil okamih aby sa Martinov a Máriin šťastný život ocitol v troskách. Martin sa s ťažkou situáciou nedokáže vyrovnať a zanedbáva všetko a všetkých, ktorých má rád, dokonca aj vlastnú dcérku. Situáciu komplikujú spomienky na minulosť a nenávisť Martinovej matky k Márii. A akoby toho nebolo dosť, na povrch sa postupne vynárajú dlho utajované tajomstvá z minulosti žien, ktoré má rád... matkino, tetino, Máriino. Dokáže ich stráviť? Dokáže sa vrátiť späť do života?


Receptár pátra Ferdy – Jak léčil páter Ferda

receptarReceptár fenomenálneho českého liečiteľa a jasnovidca. Šíril sa ručným opisovaním medzi vďačnými pacientami. Praktická príručka s abecedným usporiadaním. Mnoho praktických rád a odporúčaní o stravovaní a zdravej životospráve. Nemala by chýbať vo vašej knižnici.


Záhradníčime s Lunou

zahradnicimeZdravá a nádherná záhrada vás nemusí stáť veľa námahy. Autori knihy  vám ukážu, o čo pri záhradníčení naozaj ide – predovšetkým o umenie správneho načasovania a harmóniu medzi človekom a prírodou. Stačí si zapamätať zopár princípov a onedlho sa môžete aj vy radovať z bujnej, živej záhrady. Keď záhradníčite v súlade s Lunou, môžete vynechať hnojivá a pesticídy a získate biologicky čistú úrodu, vychutnáte si záplavu kvetov a zachováte citlivú rovnováhu prírody.


Coehlo,Paulo – Alchymista

alchymistaŠpanielskemu pastierovi Santiagovi sa prisnil sen o poklade pod egyptskými pyramídami. Hoci spočiatku neverí, že by ho našiel, zhoda náhod a stretnutia s tajomnými bytosťami ho presvedčia, aby sa na cestu k pyramídam vydal. Na konci tejto cesty ho však čaká oveľa väčší poklad : naučí sa vnímať znamenia osudu a počúvať svoje srdce.


Dudášová-Svodovská, Paulína – Odhalené tajomstvo

odhalene-tajomstvoPaulína, študentka psychológie sa zaľúbi do medika Tomáša. Do ich vzťahu však zasiahne chladná a nekompromisná Paulínina matka. Vyzradí dcére tajomstvo, ktoré donúti Paulínu od svojho priateľa odísť. Tomáš ju hľadá a nevie sa zmieriť stým, že ho opustila. A to ešte netuší, že Paulína čaká jeho dieťa.


Peretti, Frank – Z temnôt

z-temnotV malom univerzitnom mestečku prebieha boj. Nie so zbraňami v rukách. Aspoň nie s tými hmatateľnými. Diabolský komplot má v úmysle zovrieť obyvateľov mesta a nakoniec i celú ľudskú rasu v chladnom objatí klamstva a zla. Ako posledná hradba brániaca démonom uskutočniť ich plán stoja modlitby a anjeli odhodlaní v tomto boji obetovať všetko.


Schache, Ruediger – Tajomstvo príťažlivosti sŕdc

tajomstvoĽudia a okolnosti v našom živote sa neobjavujú náhodou. Za všetkým, čo sa odohráva v našom vnútri, je tajomná sila. Tá spája nás všetkých. Má vplyv na to, či jeden druhého nájdeme, alebo nenájdeme. Je pôvodcom toho, čo cítime a ako konáme. A rozhoduje o tom, či sa láska prebudí v našich srdciach. Keď tejto sile porozumieme a vedome ju formujeme, bude v našom živote priťahovať presne tých ľudí a tie veci, po ktorých túžime.


Moro, Javier – Indická princezna

indicka-princeznaPravdivý príbeh španielskej tanečnice Anity, ktorá sa vydala za bohatého maharadžu ,a odišla s ním žiť do Indie kde prevzala na seba všetky povinnosti pravej indickej maharaní. Aj keď sa Anita nikdy nestala súčasťou háremu a užívala si privilégia zbožňovanej manželky, vzdelanej a nesmierne obdivovanej manželom, jej rozprávkový príbeh sa skončil fiaskom a stal sa najznámejším škandálom v Indii za čias novodobej anglickej kolonizácie.


Maxim E. Matkin - Mexická vlna

mexicka-vlnaMexická vlna je najsmutnejšia a najkrajšia Matkinova kniha. Hlavné postavy súrodenci Tereza a Henry a ich nevlastná sestra Verona, kvôli ktorej otec odišiel od rodiny. Napriek tomu sú však priateľmi. Mexická vlna je iná aj tým, že sa odohráva na Slovensku, aj tým, že hrdinov sledujeme v skutočne epickom rozpätí takmer dvoch desaťročí. Nájdeme v nej otrasné detské svetríky, zväzarmovské krúžky, koridory a štrnganie kľúčov na námestí, únos prezidentovho syna, zmarené referendum a rozdelenie republiky, zverejnenie zoznamov ŠtB, ale aj vstup do Európskej únie a postup Artmedie do Ligy majstrov... Ale nakoniec budete všetci prekvapení!


Dán Dominik – Cela č.17

cela-cislo-17Ďalší brilantný triler populárneho Dominika Dána sa opäť opiera o skutočný príbeh z deväťdesiatych rokov. Profesor Puiskailer je odsúdený za vraždu manželky na trinásť rokov. Je internovaný na cele číslo 17 s tromi vrahmi. Riaditeľ väznice sa rozhodne využiť jeho vedomosti na prípravu syna na maturitnú skúšku. Za odmenu prevelí profesora z mangľovne do administratívy. Profesor začne z dlhej chvíle písať pamäti. K jeho zápiskom sa dostane detektív Krauz. Z textu pochopí, že na profesorovom odsúdení nie je niečo v poriadku. Poprosí priateľa Chosého o pomoc. Začne sa pátranie na vlastnú päsť.


Pronská , Jana – Zlatníkova chovanica

zlatnikova-chovanicaĽúbostný historický román zo stredovekého Slovenska, ktorý je debutom Jany Pronskej.Na Ľubovnianskom hrade sú v plnom prúde prípravy na svadbu. Skutočnú totožnosť zlatníckeho tovariša, ktorý vyrobil nezvyčajne krásne šperky pre syna krakovského kniežaťa a jeho nevestu nikto nepozná. Mladý hradný pán, nazývaný aj čierny rytier, odhalí tajomstvo. Tovariš je krásna Ariena. Pre nádejného ženícha je ťažké odolať jej magickému čaru. Sobáš vopred dohodnutý mocnými je ohrozený...


Riversová, Francine - Betsabe

betsabeBetsabe spoznáme ako ženu, ktorá kráľa Dávida obetavo milovala, ktorá porodila jeho veľkého syna – kráľa Šalamúna. Ocitneme sa v historickom období počiatkov Izraelského kráľovstva. Staneme sa svedkami príbehu veľkej lásky, veľkého hriechu a veľkej kajúcnosti. Betsabe si je vedomá, že dejiny ju budú vnímať najmä ako ženu, ktorá sa dopustila veľkého hriechu. Pred smrťou však prosí Boha, aby ukázal ľuďom aj to, že on k nej bol nesmierne dobrý. Betsabe sa stala ďalšou výnimočnou ženou, ktorá má miesto v rodokmeni Ježiša Krista. Jej príbeh je naozaj silný.

Otváracie hodiny zberný dvor
Piatok 8:00 - 17:00 obedná prestávka 12:00 – 13:00
Sobota 8:00 - 14:00 bez obednej prestávky
Zodpovedný: p. Ján Klinčuch

 

Zberný dvor je určený na odkladanie odpadu len pre obyvateľov obce Jacovce!

 

Čo patrí na zberný dvor:

Plasty – len veľkoobjemové, ktoré sa nezmestia do smetných nádob na to určených alebo vriec, ktoré sa ukladajú vedľa smetnej nádoby na plasty. Ak domácnosť produkuje viac plastového odpadu ako sa zmestí do smetnej nádoby, môže vyložiť vedľa smetnej nádoby vrece s ostatnými plastami, bude vyvezené.

 

Papier – len veľkoobjemový (napr. veľké kartóny z elektrospotrebičov), len papier a kartóny veľkých rozmerov, ktoré sa nezmestia do smetných nádob na to určených alebo vriec, ktoré sa ukladajú vedľa smetnej nádoby na papier. Ak domácnosť produkuje viac papierového odpadu ako sa zmestí do smetnej nádoby, môže vyložiť vedľa smetnej nádoby vrece s ostatnými papiermi, bude vyvezené.

 

Bioodpad – ten, ktorý sa nezmestí do smetných nádob na to určených, vrecia, ktoré budú položené mimo nádoby na bioodpad nebudú vyvezené, ak vyprodukujete viac bioodpadu, ako sa zmestí do nádoby treba tento odniesť na zberný dvor.

 

Stavebný odpad – len pre občanov obce Jacovce – na základe občianskeho preukazu, na jednu 4-člennú rodinu povolený objem 1 vozíka s max. nosnosťou 700 kg.

 

Olej – motorový a rastlinný

 

Elektroodpad

 

Sklo – veľkorozmerné platne skla, autosklo, na ostatné sklo (poháre, fľaše...), sú v obci rozmiestené zvonové nádoby určené na sklo

 

Pneumatiky – na jedného občana 4 ks

 

Čo na zberný dvor nepatrí:
zvierací trus, plasty a papiere, ktoré sa rozmerovo zmestia do bežných vriec a nádob na to určených, opakovane vozený stavebný odpad nad 700 kg

Meniny má: Víťazoslav
Zajtra: Blahoslav

Adobe PDF

Ak sa Vám nedajú prehliadať niektoré dokumenty, pravdepodobne nemáte nainštalovaný Adobe Acrobat Reader. Stiahnuť si ho môžete tu: